>>> NARATIVNI IZVEŠTAJ GCSR JAGODINA 2016  <<<

>>> CSR FORMAT 2016  <<<

 

TOKOM 2016. GODINE GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U JAGODINI JE ORGANIZOVAO VIŠE STRUČNIH SKUPOVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE PRATEĆI SAVREMENE SOCIJALNE PROBLEME U OVOJ OBLASTI.

REALIZOVANE SU STRUČNI SKUPOVI: PRIMENA SISTEMSKOG PRISTUPA U SOCIJALNOM RADU O SREĆI, SEKUALNOSTI I SAMOSVESTI SAVREMENI POGLEDI NA PARTNERSKE ODNOSE POSTPENALNI TRETMAN OSUĐENIH LICA NAKON IZDRŽAVANJA ZATVORSKE KAZNE ( U SARDNJI SA KPZ ĆUPRIJA)


NOVOSTI - MART 2015. GODINE

OBJAVLJEN JE ZBORNIK RADOVA GRUPE AUTORA „SAVREMENE TENDENCIJE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI“ .

Izdavač : Narodan biblioteka „Radoslav Nikčević“ u Jagodini
Recezent : Mr. Vera Despotović
Urednik : Biserka Jakovljević

REČ RECEZENTA (izvod iz recenzije)
Mr. Vera Despotović
Predavač na Fakultetu za medije i komunikacije,
Departman za socijani rad,Univerziteta Singidunum
„Zbornik Savremene tendencije u socijalnoj zaštiti predstavlja bogat i kreativan prikaz raznovrsnih lokalnih usluga u zajednici koje su u fokusu novog koncepta razvoja socijalne zaštite. Prikazom specifičnih lokalnih usluga izvršeno je predstavljanje određenih pružalaca usluga socijalne zaštite, njihova uspostavljena mreža i aktivno učešće u lokalnim zajednicama.
U zborniku su radovi podeljeni u dva dela. U prvom delu zbornika nalaze se oni tekstovi koji se odnose na teme koje se uopšteno bave konceptom usluga u socijalnoj zaštiti, mogućnostima primene usluga u lokalnoj zajednici i međusektorskoj saradnji, a u drugom delu zbornika napravljen je izbor od nekoliko specifičnih tema lokalnih usluga koje su namenjene najvulanarabilnijim grupama u zajednici : starima, osoba sa invaliditetom,mladima u sukobu sa zakonom, žrtvama nasilja i dr.“

 

SADRŽAJ

 

REČ RECEZENTA ...7
I DEO – KONCEPTI USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE
Saša Jovanović : Ekosistemski pristup u socijalnom radu......11
Vladan Janković: Usluge u socijalnoj zaštiti-okvir,koncept, praksa i međusektorska saradnja...23
Goran Nedović, Srećko Protić: Dnevni boravak kao usluga socijalne zaštite-zakonski okvir i stanje u praksi ...35
II DEO – PRIMENA USLUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
Tanja Rajić, Biljana Ignjatović: Mogućnosti primene socijalno-edukativnih usluga u lokalnoj zajednici...57
Biserka Jakovljević: Razvoj usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici – iskustva iz Jagodine...75
Jelena Aleksandrić, Svetlana Milovanović,Čedomirka Stanojević, Ivana Vukosavljević: Zdravstvene i socijalne potrebe populacije starih...99
Sandra Panić: Zapošljavanje osaba sa invaliditetom u Republici Srbiji...115

 

SVI ZAINTRESOVANI STRUČNI RADNICI, SARADNICI I USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE ŽELE DA PORUČE BESPLATAN PRIMERAK ZBORNIKA MOGU TO UČNITI POPUNJAVANJEM OBRASCA KOJI SE NALAZI ODMAH ISPOD OVOG TEKSTA.

 

Porudžbina knjige putem emaila: 


 

Dana 27.12.2014. godine održana je edukacija bez provere znanja „Savremene tendencije u socijalnoj zaštiti“ u organizaciji Gradskog centra za socijalni rad a koja je odobrena odlukom Komore socijalne zaštite Republike Srbije broj 5507-2065/2014-2 od 09.12.2014. godine. Edukacija je održana u kongresnoj sali hotela „Alfa“ u Končarevu a njen cilj je bio upoznavanje stručnih radnika sa novim tendencijama u socijalnoj zaštiti, novi mogućnostima, metodama i tehnikama rada, unapredjenje kvaliteta medjusektorske saradnje u lokalnoj zajednici i usvajanje novih vidova poslovne i strčne komunikacije. Predavači na ovom skupu bili su:

- Tatjana Rajić i Biljana Ignjatović CSR Požarevac – Mogućnosti primene socijalno edukativnih usluga u zajednici
- Vladan Janković, dipl.andragog – Usluge u socijalnoj zaštiti – koncept, praksa i medjusektorska saradnja
- Saša Jovanović, porodični psihoterapeut – Ekosistemski pristup u socijalnom radu
- Biserka Jakovljević, psihoterapeut – Ekologija poslovnog života


Seminar "Medijacijom do rešenja" održan u Gradskom centru za socijalni rad Jagodina
Predavači : Biserka Jakovljević, Vladan Janković
Učesnici : Datum : 05.02.2014.
RADNICI CENTARA ZA SOCIJALNI RAD POMORAVSKOG OKRUGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ul. Ružice MIlanović br 1


Jagodina, 35000

 

tel/fax 035/8221-730


tel 035/240-030

8222-456


e-mail:

csrjag@ptt.rs

 

Sajt o Jagodini

 

Ukupno 1026   

    Danas: 45     

  Juče: 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Agencija Autentik